Mô tả

Bông lau phụ kiện thay thế cho các cây lau xốp FC-41, cây tự vắt FC-53, VNM-01, FC-37, P4, SP-05