Mô tả

Dung tích Đường kính Chiều cao
5L 20.5 cm 28 cm
12L 25.2 cm 38 cm
20L 29.2 cm 45 cm
27L 30.5 cm 61 cm
30L 29.2 cm 62.5 cm
40L 34.8 cm 64.8 cm