Mô tả

Dung tích

Đường kính Chiều cao
5L 20.5 cm 28 cm
12L 25.2 cm 38 cm
20L 29.2 cm 45 cm
30L 29.2 cm 62.5 cm
40L 34.8 cm

64.8 cm